home

contact

Tekst te klein?
Houd de Ctrl-knop ingedrukt en scroll met het wieltje op uw muis en het beeld wordt groter of kleiner.


informatie

huisgenootlid worden!

lid worden!

donateur worden!


Informatie over het lidmaatschap van de NKvF

Een lidmaatschap van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF) houdt 2 zaken in:

  1. u wordt èn lid van de landelijke vereniging, de NKvF
  2. u wordt èn lid van een regionale afdeling, zoals bijvoorbeeld "NKvf-regio 20 Eiland van Dordrecht e.o."
Deze 2 zaken - NKvF en regionale vereniging - zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. U kunt wel kiezen voor een andere regionale afdeling, dichter in de buurt of om andere redenen, maar het lidmaatschap van de landelijke NKvF hoort er altijd bij.

Door het lidmaatschap van de NKvF krijgt u elke 2 maanden het blad "Fuchsiana" in de bus. Hier vindt u artikelen en veel foto's in kleur uit binnen- en buitenland, waarmee we op de hoogte blijven van alles wat er reilt en zeilt in de fuchsiawereld. U krijgt ook een idee wat er op landelijk gebied gebeurt en u kunt ook deelnemen aan de landelijke activiteten. Ook is er de mogelijkheid om deel uit te gaan maken van allerlei landelijke werkgroepen. Een idee hierover krijgt u op de website van de NKvF, als u kijkt bij de UTC.

Het lidmaatschap van de regionale afdeling geeft informatie over de activiteiten bij u in de regio. Zo krijgt u bij regio 20 Eiland van Dordrecht e.o. 4 keer per jaar het regioblad 'Bellenpracht', waarin de regionale activiteiten vermeld staan, waaraan u deel kunt nemen. Kijk voor de activiteiten op het onderdeel activiteiten en/of kalender.

Huisgenoot lid

Is één van uw huisgenoten al lid dan kun u voor de halve contributie huisgenootlid worden. Dat betekent, dat u volwaardig lid bent èn van de regio, èn van de NKvF. U heeft gewoon stemrecht, kunt meedoen met wedstrijden en telt dus voor de volle 100% mee. Alleen ... u krijgt geen 'Fuchsiana', maar dat leest u gewoon van uw huisgenoot. Eenvoudig toch!

Donateur worden

U kunt ook donateur van regio 20 worden. Dat betekent dat u aan alle activiteiten van regio 20 deel kunt nemen, maar u bent geen lid van de NKvF en u ontvangt dan ook niet het blad Fuchsiana. Verder heeft u bij de vergaderingen geen stemrecht, want dat is alleen voorbehouden aan leden.
Wel ontvangt u 4 x per jaar het regioblad 'Bellenpracht'.
Interesse om donateur te worden, neem dan even contact op met iemand van het bestuur


Lid/huisgenoot lid/donateur worden

U kunt lid/huisgeoot lid/donateur worden door een briefje/e-mail te schrijven naar onze secretaris:
  • H.C.P. Bol-v.d. Waal
  • Chopinstraat 52
  • 2992 EG Barendrecht
  • helybol@chello.nl

  • of haar bellen: 0180 620732

  • of via dit medium, door de volgende gegevens te verschaffen:

     naam en voorletters:
     

     adres:
     

     postcode en woonplaats:
     

     e-mailadres:
     

     telefoon:
     

     Lid   Huisgenoot lid    Donateur

                


'Golden Swingtime'